Archiv autora: dd dd

Jak opravit snadno loď

Potřebujete opravit vaši loď před sezónou nebo i během ní?

Skelné tkaniny a pryskyřice pro vaši loď

 

Jak opravit laminátovou loď?

napsal Vojta Jančar, volně upravil Danyell

Přestože plasty v některých typech lodí rychle nahrazují lamináty, stále se setkáváme s potřebou oprav laminátek. Opravy kanoí nebo kajaků z laminátu nejsou zase natolik složité, aby si s nimi český vodák a kutil neporadil.

První věc, kterou je nutno mít k trvanlivější nebo i akutní opravě je pryskyřice a skelná tkanina. Ideální je použití stejných materiálů jako jsou ty, ze kterých je loď postavena. V převážné většině se jedná o modifikace polyesterových pryskyřic určených k výrobě skelných laminátů (pozor jsou i další typy, které však nemají dostatečnou pevnost). Jen v málo případech se jedná o lodě epoxidové. Zde je lépe použít laminovací epoxidy.

Přehled skelných tkanin a pryskyřic naleznete zde:

Ve zkratce – polyesterové pryskyřice jsou vytvrzovány pomocí katalyzátorů (většinou s aktivním kyslíkem, jako vazebním prvkem) a reakce je urychlována urychlovači (na bázi kovu v organické sloučenině a rozpouštědle). To proto, že jinak by vytvrzení také mohlo trvat týden či měsíc. Při míchání jednotlivých komponent je třeba zachovat bezpečnost práce, poměry a postupy míchání. Zhruba čím více je přidáno urychlovače, tím je vytvrzení rychlejší – ale pozor, v závislosti na venkovní teplotě. Přidáte-li v parném dni, kdy je na slunci třeba 45 stupňů dvojnásobné množství urychlovače, většinou nestihnete ani zamíchat a můžete to vyhodit. Lepší je pracovat ve stínu a pomalu. Navíc čím rychleji k vytvrzení dojde, tím je materiál sice tvrdší, ale také křehčí a snadněji se pak záplata odtrhne či praskne. Katalyzátor je nezbytností, bez něj reakce nebude fungovat, nebo respektive bude fungovat velmi a velmi dlouho. Větší množství však tvrdnutí neurychlí. Takže raději opatrně a přesně. Epoxidy jsou jen dvousložkové (až na výjimky), trochu leptají sliznice (pozor na výpary), tvrdnou o něco pomaleji a mají lepší pevnost. Nemá však význam lepit polyesterovou loď epoxidem a naopak. Každý materiál má své vlastnosti a ty se nemusí snášet s tím druhým. V nouzi to však lze použít.

Další komponent je skelná tkanina (nepředpokládáme, že máte loď kevlar/uhlíkovou). Skelná tkanina se dodává v různých gramážích a vazbách. Ideální je zřejmě tkanina středních gramáží (mezi 200-400 g/m2) s křížovou vazbou. Použít lze i svazek vláken nebo tzv. střiž. Podle velikosti otvoru v lodi nebo jiného poškození, lze překrýt poškozené místo raději 2-3 vrstvami tkaniny prosycenými pryskyřicí.

Jak tedy správně postupovat? Zhodnotíme poškození. Místo k opravě musí být suché – lze vysoušet i nad ohněm či vařičem (opatrně-nespálit). Pozor, nepokoušejte se místo vysušit politím hořlavinou (např. lihem) a jejím zapálením. Kromě toho, že tím poškozujete původní materiál lodi, se navíc vystavujete velkému nebezpečí popálení. Poškozené místo obrousit – větší plochu než je otvor v lodi či poškození, které chceme zalepit. Brousit lze pilkou na železo, nožem či smirkovým papírem. Je to nejnepříjemnější a nejhorší práce na opravě. Je nutno sedřít starou hladkou povrchovou vrstvu pryskyřice a probrousit až na první skelnou tkaninu. (lépe pracovat v rukavicích, případně s respirátorem, skelné vlákno poškozuje pokožku a sliznice). Pokud je otvor v lodi skrznaskrz – je lépe spravovat loď zevnitř.

Po vysušení, obroušení a očištění poškozeného místa si připravíme skelnou tkaninu. Všechny nastřižené kousky musí být menší než obroušená plocha – jinak se v budoucnu záplata bude odlepovat. První vrstvy mohou být z těžší tkaniny, na povrch se hodí spíše lehčí a jemnější. Podle velikosti poškození volíme počet vrstev – minimálně dvě, raději tři, více než pět je zbytečné. Okraje tkaniny s „poutky“ odstřihneme. Výhodné je stříhat tkaninu našikmo – lze ji pak lépe tvarovat (z obdélníku udělat kosočtverec, či upravit řazení vláken a zhustit je – zvýší to pevnost). Máme-li nastřiženo, obroušeno – namícháme pryskyřici podle pokynů výrobce pryskyřice. Množství musíme odhadnout podle poškození lodi. Velice zhruba – 200 g (kelímek od malého jogurtu) postačí určitě na záplatu o rozměrech 20×20 cm a tři vrstvy tkaniny. Skelná střiž vyžaduje pryskyřice více, jemná tkanina méně. Natřeme poškozené místo na lodi tak, abychom zbytečně nepřetírali neobroušené místo. Natřeme štětcem, rukou v igelitu, hadrem … Přiložíme první připravenou tkaninu a „tupováním“ štětcem či poklepem prstů ji prosytíme pryskyřicí a pak položíme další vrstvu. Tak pokračujeme až do poslední zvolené vrstvy. Poslední vrstva musí být také dobře prosycena (jinak by nasákla vodu) – nesmí na ní být bílá místa. Zkontrolujeme zda „záplata“ všude dobře přiléhá. Posledním tahem je pak přiložení celofánu nebo igelitu na opravenou část lodi a pěkné přihlazení. Tím získáme hladký povrch opraveného místa a nemusíme jej tolik přebrušovat. Případné otřepy a nerovné okraje záplaty je dobré oříznout ostrým nožem ještě před úplným vytvrzením pryskyřice (vhodná doba závisí na rychlosti směsi a teplotě; její správný odhad vyžaduje už trochu zkušeností). Tím opět minimalizujeme nutnost broušení. Po vytvrzení záplaty je třeba místo ještě důkladně prohlédnout a obrousit všechny ostré výčnělky. Pozor hlavně na vyčnívající snopce vláken, které jsou po vytvrzení pryskyřice velmi ostré a mohou způsobit bolestivá poranění. Pro zlepšení vzhledu lze nakonec opravené místo ještě přelakovat.

Takto lze opravit jakékoliv poškození laminátové lodi včetně například rozlomení napůl. Jen pak potřebujeme více materiálu a trpělivosti. Pryskyřice lze i barvit a přidávat různá plniva, ale laikům to příliš nedoporučujeme. Konec konců na „záplatované lodi“ je vidět, že její majitel již něco prožil.